Aktuality

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení v okrese Nové Zámky, ktoré už začína mať epidemiologický charakter, zavádzame od 09.02.2018 až do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV v našom zariadení. 
Rovnako je v tomto období aj pozastavené prijímanie nových PSS do nášho zariadenia.  

Uvedené opatrenie bolo odkonzultované s RÚVZ Nové Zámky.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Sociálne služby predstavujú rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom

Fotogaléria zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb "VEK NÁDEJE"