Aktuality | Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky "VEK NÁDEJE
Hľadanie pokladu 2. ročník

Sociálne služby predstavujú rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom

Fotogaléria zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb "VEK NÁDEJE"