035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Kontakt

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Šoltésovej č.2
940 59 Nové Zámky

035 / 6414 068
info@veknadeje-nz.sk