035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Kontaktné informácie

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Šoltésovej č.2
940 59 Nové Zámky

035 / 6414 068

0917 534 772

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok 08:00 hod. - 14:00 hod.
Piatok 08:00 hod. - 12:00 hod.

Informácie sa poskytujú v bloku "C" na Tatranskej ulici č. 27, Nové Zámky (prízemie)

Obedná prestávka 12:00 hod. - 13:00 hod.

Akékoľvek informácie radi poskytneme aj prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu a rovnako kontaktného formuláru, ktorý nájdete na tejto podstránke.

Sekretariát riaditeľa

Ing. Peter Mészáros
riaditeľ "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Mgr. Stela Galgócziová
asistentka sociálnej práce

0917 534 772

035 / 6414068

Informácie ohľadom poskytovania sociálnych služieb

Mgr. Stela Galgócziová
Magdaléna Tóthová
Mária Barkocziová - info o platbách za poskytované sociálne služby

035 / 6414068

 0917 534 772

Zdravotný úsek Šoltésovej

Mgr. Erika Gajdošíková
vedúca Zdravotného úseku Šoltésovej

035 / 6414068

0918 821 709

Ambulancia - sestra v službe

0918 821 608

Zdravotný úsek Tatranská

Mgr. Miriam Hoppanová
vedúca Zdravotného úseku Tatranská

035 / 6414068

0917 940 753

Ambulancia - sestra v službe

0907 742 661

Technicko-prevádzkový úsek

Ing. Natália Chabanová
vedúca Technicko-prevádzkového úseku

035 / 6414068

0907 743 079

 

Stravovací úsek

Gabriela Ondrušková
vedúca Stravovacieho úseku

035 / 6414068

 

 

Ekonomický úsek - mzdová účtovníčka

Hanka Cvejkušová 

035 / 6414068

0917 534 446

Ekonomický úsek

Blanka Zimová
vedúca Ekonomického úseku

035 / 6414068

0915 998 268

Ekonomický úsek - finančná účtovníčka

Ing. Dáša Paluková
finančná účtovníčka

035 / 6414068

Úsek sociálnej práce a sociálneho poradenstva

PaedDr. Andrea Tanka
vedúca Úseku sociálnej práce a sociálneho poradenstva
Garant sociálnych služieb

035/6414068

Technicko-prevádzkový úsek - referent pre majetok

referent pre majetok

Peter Rácek

035/ 6414068

0908 732 918

Tech.-prevádzkový úsek - ref. pre VO a autoprevádzku

referent pre VO a autoprevádzku

Renata Ambrózaiová

035/ 6414068

Fakturačné údaje

VEK NÁDEJE, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Šoltésovej č. 2
940 59 Nové Zámky

IČO: 00 655 341
DIČ: 2021051989
Bankové spojenie (IBAN):
Štátna pokladnica: SK07 8180 0000 0070 0031 2639

Zamestnávateľ v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností zamestnanca je oprávnený zverejniť niektoré osobné údaje o zamestnancovi bez potreby získania jeho súhlasu, a to priamo na základe § 78 odsek 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktný formulár

Contact

Left
Right
Bottom
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo na výlučne účely odpovede po dobu 30 dní.*

Mapa

GPS - 47.982759, 18.153865