035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.10.2019 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V zmysle nového VZN budú vypracované dodatky k Zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb medzi prijímateľmi sociálnych služieb a poskytovateľom sociálnych služieb.


Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

VZN05-2019 Schválené