Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Oznamy a novinky

V posledných dňoch nastali podmienky pre prechod do oranžovej fázy.

V posledných dňoch nastali podmienky pre prechod do oranžovej fázy v zmysle pokynov vydaných MPSVaR SR. V prvom rade chceme všetkých príbuzných a…

Zobraziť detail

Informácia Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou Covid-19 lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH odporúča s okamžitou platnosťou zákaz návštev…

Zobraziť detail

OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE a TESTOVANIE

V týchto dňoch sme začali podobne ako po minulé roky s hromadným očkovaním našich obyvateľov proti chrípke. Tento rok o máličko skôr, na odporúčanie…

Zobraziť detail

Uznesenie vlády o núdzovom stave

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 587
z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5…

Zobraziť detail

!!!OZNAM!!! Úplný zákaz návštev je v našom zariadení do 12.10.2020.

V súvislosti so zvýšeným výskytom ochorenia Covid-19 v okrese Nové Zámky je v našom zariadení do 12.10.2020 úplný zákaz návštev. S obyvateľmi je možné…

Zobraziť detail

Oslava 100-ročnice nášho obyvateľa

OSLAVUJEME 100-vku 🍾
Keď sa pýtate akú 100-vku, tak Vám s radosťou oznamujeme, že máme tú česť v týchto dňoch osláviť 100-té narodeniny nášho uja…

Zobraziť detail

V našom zariadení podporujeme našich obyvateľov v pohybe

V našom zariadení pravidelne robievame s našimi obyvateľmi takéto vychádzky – nordic walking. Naši obyvatelia si ho obľúbili. Je už neoddeliteľnou…

Zobraziť detail

Odporúčam dočasne obmedziť návštevy v našom zariadení do 30.09.2020

V súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení Covid-19 v Slovenskej republike vydáva riaditeľ ZSS toto odporúčanie

Zobraziť detail