Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Oznamy a novinky

Jarná brigáda 2022

Jar nás milo prekvapila pekný slnečným počasím a preto sme to využili na menšiu brigádu, do ktorej sa ochotne zapojili aj naši obyvatelia.

Zobraziť detail

Medzinárodný deň žien 2022

Ani tento rok sme nezabudli osláviť spolu s našimi obyvateľkami krásny sviatok – Medzinárodný deň žien. Pozdravili sme nielen naše obyvateľky, ale aj…

Zobraziť detail

S účinnosťou od 1.2.2022 dochádza k úprave súm za stravovanie

S účinnosťou od 1. februára 2022 dochádza k úprave súm za stravovanie nasledovne:

Typ stravy

Druh jedla

Suma do

Zobraziť detail

Informácie k návštevám v ZSS od 10.01.2022

Návštevy v ZSS a iných osôb vstupujúcich do priestorov je iba v režime OP a preukázaním AG alebo PCR testu.

O – očkovaní (plnou dávkou, v zmysle…

Zobraziť detail

Oznam k návštevám v ZSS od 25.11.2021

Vzhľadom k vyhláseniu núdzového stavu a v súlade s uznesením vlády č. 695 z 24.11.2021 sa návšteva zariadenia ZSS nenachádza medzi výnimkami zo zákazu…

Zobraziť detail

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV ZSS

Nakoľko sa okres Nové Zámky nachádza v čiernom - 3 stupni ohrozenia, počnúc dňom 19.11.2021 budú dočasne umožnené návštevy v ZSS iba pre osoby v…

Zobraziť detail

Oznam pre osoby vstupujúce do priestorov ZSS

V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia covid-19, je každá osoba vstupujúca do priestorov ZSS povinná preukázať sa Ag alebo PCR testom, nie starším…

Zobraziť detail

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov.

 

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho…

Zobraziť detail

Od 1. novembra 2021 dochádza k úprave prevádzkovej doby vrátnice

Úprava prevádzkovej doby vrátnice

Účinnosť: od 1.11.2021

Deň

Úradné hodiny

Pondelok

6:00 – 19:00

Zobraziť detail

Od 1.11.2021 bude zrušené mobilné telefónne číslo do ZSS: 0917 534 772

Od 1.11.2021 bude zrušené nasledovné mobilné telefónne číslo do ZSS: 0917 534 772

Využívať môžete iba pevnú linku: 035 / 641 4068 a ďalšie telefónne…

Zobraziť detail