Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Finančný dar od PrivatBanky Slovensko

Veľmi pekne ďakujeme vedeniu a zamestnancom PrivatBanky Slovensko za finančný dar vo výške 1000 EUR pre účely našich obyvateľov. Čoskoro budeme informovať, ako sme s finančným darom v prospech našich obyvateľov naložili.

1/2021

Privatbanka a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

DAROVACIA ZMLUVA

< < Naspäť
< < Naspäť