Harmonogram návštev - 15.6.2020

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky (ďalej len „zariadenie“ pristupuje odo dňa 8. júna 2020 k postupnému uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení. 
Odo dňa 8. júna 2020 (pondelok) bude umožnené navštíviť rodinného príslušníka alebo známeho v našom zariadení. V prvej fáze uvoľňovania návštev umožníme návštevy v pondelky, stredy a piatky v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. a v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené opatrenie vo zvýšenej miere dbá na postupné uvoľňovanie opatrení, aby sme predišli možným rizikám z unáhleného otvorenia celého zariadenia.

 

"Dotazník pre príbuzných" musí každý priniesť už vytlačený a vyplnený.

< < Naspäť
< < Naspäť