Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Harmonogram návštev od 19.04.2021 do 31.05.2021

Oznam o uvoľnení opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 vo „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Platnosť: 19.04.2021 – 31.05.2021

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky (ďalej len „zariadenie“) pristupuje odo dňa 19. apríla 2021 čiastočnému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev prijímateľov sociálnej služby v exteriéri zariadenia. 
V individuálnych prípadoch, bude umožnené vykonanie návštevy aj v interiéri zariadenia – po predošlom odkonzultovaní aspoň 2 dni vopred! Kontaktovať v tomto prípade prosíme vedúcu zdravotného úseku Šoltésovej alebo Tatranskej.
 

Pondelok

09:00 hod. – 18:00 hod.

Utorok

09:00 hod. – 18:00 hod.

Streda

09:00 hod. – 18:00 hod.

Štvrtok

09:00 hod. – 18:00 hod.

Piatok

09:00 hod. – 18:00 hod.

Sobota

09:00 hod. – 18:00 hod.

Nedeľa

09:00 hod. – 18:00 hod.

Prosíme aby návštevy ohlásili svoju návštevu aspoň deň vopred na tel. číslo 035/6414068

 

Návšteva bude umožnená iba u prijímateľa sociálnej služby, ktorý: absolvoval druhé očkovanie a od neho ubehlo aspoň 14 dní

Návšteva bude umožnená v exteriéri iba osobám:

  1. ktoré sa preukážu potvrdením o druhom očkovaní, a od neho ubehlo aspoň 14 dní
  2. ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19,  nie starším ako 7 dní
  3. ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, nie starším ako 180 dní a majú prítomné protilátky (potvrdenie od lekára, alebo vykonanie rýchlo testu u nás v zariadení)

Každý návštevník, ktorý navštívi svojho príbuzného, známeho v exteriéri alebo v interiéri zariadenia sa musí hlásiť u informátorov na vrátniciach v jednotlivých blokoch, kde sa zapíše do evidencie návštev. Pri vstupe do zariadenia sa návštevník bude musieť podrobiť vstupnému filtru (odmeria sa telesná teplota, položia sa základné otázky k aktuálnemu zdravotnému stavu a vyplní sa čestné vyhlásenie). Návštevu bude sprevádzať po budove zariadenia zamestnanec zariadenia. Pri odchode sa musí každý návštevník odpísať u informátora!

Návštevy budú umožnené u troch kategórií prijímateľov sociálnej služby: mobilní, čiastočne mobilní a imobilní prijímatelia sociálnej služby. Návštevy budú môcť byť uskutočnené v exteriéri zariadenia, ale aj v interiéri zariadenia podľa zdravotného stavu konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. V interiéri zariadenia umožňujeme realizovanie návštev iba u úplne imobilných prijímateľov sociálnej služby. Ostatné návštevy sa budú môcť uskutočniť výlučne v exteriéri zariadenia. Za prípadné nepriaznivé počasie a nemožnosť uskutočniť návštevu pre zlé počasie nezodpovedáme. V tomto prípade zariadenie nevytvára priestor pre návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia vzhľadom k dodržaniu hygienických podmienok a kapacitných podmienok v zariadení.

Mnohí naši prijímatelia sociálnej služby sú ešte zaočkovaní len prvou vakcínou, alebo nemohli byť zo zdravotných dôvodov zaočkovaní vôbec. V týchto dňoch absolvujú svoje očkovanie. 
Preto prosíme tých, ktorí nespĺňajú kritériá pre umožnenie návštevy, aby boli trpezliví, veríme, že aj ich čas čoskoro príde (žiadosti o návštevy v týchto prípadoch budeme riešiť individuálne).
Taktiež prosíme všetkých budúcich návštevníkov, aby dôsledne dodržiavali hygienu rúk a mali pri návšteve správne nasadené rúško/respirátor.

U imobilných prijímateľov sociálnej služby a izbách bude maximálny počet návštev 1 návštevník.

U čiastočne imobilných a mobilných prijímateľov sociálnej služby v exteriéri zariadenia bude maximálny počet návštev 2 návštevníci.

Uvedený počet návštevníkov sa vzťahuje na akýkoľvek príbuzenský vzťah k obyvateľovi!

Ak prichádza návštevník do budovy s prinesenými osobnými vecami, potravinami, musí ich odovzdať u informátora na vrátnici v taške zreteľne označenej menom obyvateľa. 

Každý návštevník je povinný vyplniť čestné prehlásenie, uviesť na seba telefonický kontakt. V prípade, ak sa u návštevníka do 14 dní od poslednej návštevy prejavia príznaky ochorenia Covid-19 je toto povinný nahlásiť bezodkladne zariadeniu!

Zariadenie si vyhradzuje právo na nevpustenie návštevníkov pri nedodržaní uvedených pokynov a pri porušovaní domáceho poriadku. Zariadenie si zároveň vyhradzuje právo zmeny časov a dní vyhradených pre návštevníkov. 

Každý poskytovateľ sociálnej služby má právo podľa svojich podmienok, priestorových a personálnych kapacít umožňovať realizáciu návštev v zariadení. 

Harmonogram a podmienky budeme každý týždeň upravovať a vopred uverejňovať podľa epidemiologickej situácie. Súčasné uvoľnenie považujeme za 1.fázu uvoľnenia. 

Prosíme neopúšťať exteriérové priestory zariadenia (návšteva obchodu, rodinného prostredia, a pod.)
 

< < Naspäť
< < Naspäť