Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Informácie k návštevám v ZSS od 10.01.2022

Návštevy v ZSS a iných osôb vstupujúcich do priestorov je iba v režime OP a preukázaním AG alebo PCR testu.

O – očkovaní (plnou dávkou, v zmysle platných vyhlášok ÚVZ)
P – prekonaní, pred menej ako 90 dňami

Každý návštevník je povinný predložiť potvrdenie o vykonaní Ag alebo PCR testu, nie staršieho ako 48 hodín. Ak osoba vstupujúca do priestorov ZSS nedisponuje potvrdením o vykonaní testu je povinná podrobiť sa testovaniu v ZSS.

Testovanie vykonávame bezplatne, situácia sa však môže zmeniť, vzhľadom ku kapacitným a personálnym možnostiam ZSS každý deň. Preto prosíme sledujte oznamy a riaďte sa pri vstupe do priestorov ZSS informáciami, ktoré Vám poskytnú naši zamestnanci.

Pri väčšom počte návštevníkov v jednom okamihu si vyhradzujeme právo nevykonať bezplatné testovanie, a požadovať od osôb vstupujúcich do priestorov ZSS preukázanie vykonaného testu mimo ZSS. Prosíme návštevy a osoby vstupujúce do priestorov ZSS, aby nezneužívali bezplatné testovanie, potvrdenie o vykonaní Ag testu nebudeme vydávať, slúži iba pre interné účely. Každá osoba vstupujúca do priestorov ZSS súhlasí s vykonaním Ag testu. V opačnom prípade má ZSS právo odmietnuť vstup. Pri osobách nad 12 rokov sa postupuje v zmysle platných vyhlášok RÚVZ.

Návštevné časy sú každý deň od 08:00 do 18:00 hod.

 

Ďakujeme za pochopenie

< < Naspäť
< < Naspäť