Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Od 1.4.2020 dočasne pozastavujeme prijímanie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

Na základe odporúčania Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR k prijímaniu žiadateľov a pokynu lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa 31.03.2020 sa dočasne s účinnosťou od 01.04.2020 pozastavuje prijímanie žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o poskytovanie sociálnej služby do nášho zariadenia. Výnimku tvoria žiadatelia, ktorí prichádzajú do zariadenia po pobyte v ústavnom zariadení. Takíto žiadatelia, však musia mať v prepúšťacej správe uvedené, že sa u nich neprejavilo ochorenie COVID-19.

< < Naspäť
< < Naspäť