Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Odporúčam dočasne obmedziť návštevy v našom zariadení do 30.09.2020

V súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení Covid-19 v Slovenskej republike vydáva riaditeľ ZSS toto odporúčanie

Vážení obyvatelia,
V súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení Covid-19 v Slovenskej republike vydáva riaditeľ ZSS toto odporúčanie:

Odporúčam dočasne obmedziť návštevy v našom zariadení  do 30.09.2020. Návštevy odporúčame iba v exteriéri zariadenia za uvedených podmienok: Návšteva maximálne 1 x do týždňa 1 PSS (v pondelok, stredu, alebo piatok v čase od 09:00 do 12:00 hod. avšak výslovne po predchádzajúcom dohovore na telefónnom čísle 035/6414068.

< < Naspäť
< < Naspäť