Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Oznam pre osoby vstupujúce do priestorov ZSS

V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia covid-19, je každá osoba vstupujúca do priestorov ZSS povinná preukázať sa Ag alebo PCR testom, nie starším ako 48 hodín. Zamestnanec ZSS vykoná Ag test bezplatne osobe, ktorá sa takýmto testom nevie preukázať. Výnimku z testovania majú osoby mladšie, ako 12 rokov. Nemôžu však vykazovať známky respiračného ochorenia. V prípade neabsolvovania Ag testu mimo ZSS alebo zamestnancom ZSS bezplatne, bude umožnená návšteva príbuzného iba v exteriéri ZSS, s tým, že prijímateľ sociálnej služby je povinný absolvovať po takejto návšteve izoláciu po dobu najmenej 7 dní. Opatrenie je platné od 2.11.2021 do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

< < Naspäť
< < Naspäť