Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Podmienky vstupu do ZSS a podmienky uskutočnenia návštev od 26.5.2021

Návštevy budú od 26.5.2021 umožnené u všetkých našich obyvateľov. 

Osoby vstupujúce do priestorov ZSS sa však musia preukázať:

  1. potvrdením o prekonaní ochorenia na covid-19 pred menej ako 180 dňami, alebo
  2. potvrdením o podaní mRNA vakcíny (14 dní po podaní druhej dávky) alebo potvrdení o podaní vektorovej vakcíny (4 týždne po podaní prvej dávky) alebo
  3. potvrdením o vykonanom Ag teste alebo RT-PCR teste nie staršom ako 7 kalendárnych dní.

Vo všetkých priestoroch ZSS dôrazne žiadame o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení (R-O-R). 
ZSS si vyhradzuje právo nevpustiť do svojich priestorov osoby, ktoré nesplnia niektorú z podmienok uvedených v bode 1 alebo 2 alebo 3, prípadne nedodržiavajú všeobecné hygienické opatrenia na zabránenie prenosu ochorenia covid-19. Každá osoba je povinná pri vstupe alebo jeho opustení je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie (za dieťa jeho zákonný zástupca).


Ohlásenie návštevy vopred nie je potrebné. 
Návštevné hodiny sú od 09:00 hod. do 19:00 hod. vrátane.
 

< < Naspäť
< < Naspäť