Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Pokračujeme v podávaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19

V priebehu mesiaca apríl 2021 očakávame druhú fázu očkovania obyvateľov, ktorí sa nemohli zo zdravotných dôvodov očkovania zúčastniť v mesiaci február a marec 2021. Po zaočkovaní väčšiny našich obyvateľov budeme postupne uvoľňovať opatrenia aj pre túto skupinu obyvateľov v súvislosti so zákazom návštev v našom zariadení (predpoklad: máj 2021).

Návštevy pre obyvateľov, ktorí absolvovali druhé očkovanie proti ochoreniu covid-19

V prípade priaznivej pandemickej situácie v okrese Nové Zámky a nastavenia covid automatu od 19.04.2021 po rokovaní pandemickej komisie a vlády SR, ktorá sa uskutoční tento týždeň umožníme postupne návštevy v exteriéri zariadenia. Bude to platiť však iba pre obyvateľov, ktorí absolvovali druhé očkovanie proti ochoreniu covid-19. Presnejšie Informácie zverejníme na FB a na našom webe.

< < Naspäť
< < Naspäť