Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

< < Naspäť