Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.10.2019 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. V zmysle nového VZN budú vypracované dodatky k Zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb medzi prijímateľmi sociálnych služieb a poskytovateľom sociálnych služieb.

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

VZN05-2019 Schválené.pdf

< < Naspäť
< < Naspäť