Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

S účinnosťou od 1.2.2022 dochádza k úprave súm za stravovanie

S účinnosťou od 1. februára 2022 dochádza k úprave súm za stravovanie nasledovne:

Typ stravy

Druh jedla

Suma do
31.01.2022

Suma od
 01.02.2022

Rozdiel

RACIO

raňajky

0,79 €

1,36 €

+ 0,57 €

desiata

0,60 €

0,67 €

+ 0,07 €

obed

2,64 €

3,02 €

+ 0,38 €

olovrant

0,60 €

0,67 €

+ 0,07 €

večera

1,96 €

1,82 €

-  0,14 €

ŠETRIACA

raňajky

0,83 €

1,43 €

+ 0,60 €

desiata

0,63 €

0,70 €

+ 0,07 €

obed

2,77 €

3,16 €

+ 0,39 €

olovrant

0,63 €

0,70 €

+ 0,07 €

večera

2,08 €

1,91 €

-  0,17 €

DIABETICKÁ

a iné špeciálne diéty

raňajky

0,81 €

1,35 €

+ 0,54 €

desiata

0,60 €

0,67 €

+ 0,07 €

obed

2,97 €

3,29 €

+ 0,32 €

olovrant

0,60 €

0,67 €

+ 0,07 €

večera

2,00 €

1,86 €

-  0,14 €

2. večera

0,45 €

0,60 €

+ 0,15 €

Zvýšenie cien za stravu súvisí predovšetkým s medziročným nárastom cien v Slovenskej republike. Zvýšenie cien za stravu a budeme snažiť premietnuť aj do kvality stravy. Od 1.4.2022 začne v našom zariadení pôsobiť špeciálna diétna pracovníčka, ktorá má dlhoročné skúsenosti s tvorbou všetkých druhov jedálnych lístkov. Zvýšenie cien reflektuje nielen celoslovenský nárast cien základných surovín, ale navyše sa budeme snažiť viac prispôsobiť stravu sezónnosti ročného obdobia, aby bol jedálny lístok  pestrejší, s dôrazom na zvýšené množstvo ovocia, zeleniny. Dodávateľov potravín sa budeme snažiť vybrať z okolia Nových Zámkov, aby sme podporili aj miestnych poľnohospodárov a chovateľov.

Zdôvodnenie zvýšenia cien za stravovanie:

Ceny tovarov a služieb neustále rastú. Stúpali aj na konci roka 2021. Decembrová inflácia dosiahla medziročne 5,8-percentný nárast, čo je najviac od roku 2004. Najintenzívnejšie zdraženie zaznamenali pohonné látky, tabak, ale aj potraviny, nealko nápoje, stavebné materiály a teda bývanie, ceny jedla v školských jedálňach.

Čo zdraželo najviac

Podľa údajov Štatistického úradu SR inflácia na sklonku minulého roka medzimesačne vzrástla o 0,2 %. Medziročne to však bolo až o 5,8 % a dosiahla 17-ročné maximum.

V porovnaní s decembrom roku 2020 kvôli drahšiemu papieru najviac zdraželi noviny a periodiká (+14,2 %) a ceny v reštauráciách a hoteloch (+13,2 %). Drahší benzín spôsobil rast cien za dopravu (+13 %), zdražel aj alkohol a tabakové výrobky (+7,8 %), pošta a spoje (+6,4 %).

Potraviny a bývanie

Osobitnou kapitolou sú potraviny. Slovenské rodiny na stravu, spolu s bývaním, vynakladajú najviac prostriedkov zo svojich rozpočtov. Preto sú na ich cenové pohyby mimoriadne citlivé. Medziročne sme si najviac priplatili za oleje a tuky (+18,5 %), chlieb a pečivo (+8,3 %), mlieko a syry (+6,5 %), a mäso (+3,3 %).

Zdraželo však aj samotné bývanie, v decembri 2021 o +4,2 %. Prudký nárast cien stavebných materiálov sa odrazil na vyššom imputovanom nájomnom (+12,5 %), podobný nárast zaznamenala aj položka úprava a údržba obydlia. Stúpla tiež cena pevných palív (+7 %).  

< < Naspäť
< < Naspäť