Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Vychádzky obyvateľov pred zariadením

Od pondelka 22.02.2021 vzhľadom k peknému počasiu a dlhodobému pobytu našich obyvateľov výlučne iba v interiéri zariadenia, umožňujeme vychádzky našich obyvateľov v priestore pred našim zariadením v blokoch „A“ a „B“ Na Šoltésovej ul. 3 a Šoltésovej ul. 2 v Nových Zámkoch. Vychádzky odporúčame realizovať maximálne počas 15 minút, s minimálnym kontaktom s cudzími osobami. Prosíme rodinných príslušníkov a známych, aby túto situáciu nezneužívali na prípadné stretnutie sa s ich rodinným príslušníkom. V zmysle platného covid-automatu prijatého Ministerstvom zdravotníctva SR platí naďalej zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, tak v interiéri, ako aj v exteriéri. Vychádzky našim obyvateľom odporúčame z dôvodu zlepšenia ich psychického, ako aj fyzického stavu. Sú realizované v malých skupinách, max 2 ľudia s dohľadom nášho personálu.

< < Naspäť
< < Naspäť