Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Oznamy a novinky

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV ZSS

Nakoľko sa okres Nové Zámky nachádza v čiernom - 3 stupni ohrozenia, počnúc dňom 19.11.2021 budú dočasne umožnené návštevy v ZSS iba pre osoby v…

Zobraziť detail

Oznam pre osoby vstupujúce do priestorov ZSS

V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia covid-19, je každá osoba vstupujúca do priestorov ZSS povinná preukázať sa Ag alebo PCR testom, nie starším…

Zobraziť detail

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov.

 

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho…

Zobraziť detail

Od 1. novembra 2021 dochádza k úprave prevádzkovej doby vrátnice

Úprava prevádzkovej doby vrátnice

Účinnosť: od 1.11.2021

Deň

Úradné hodiny

Pondelok

6:00 – 19:00

Zobraziť detail

Od 1.11.2021 bude zrušené mobilné telefónne číslo do ZSS: 0917 534 772

Od 1.11.2021 bude zrušené nasledovné mobilné telefónne číslo do ZSS: 0917 534 772

Využívať môžete iba pevnú linku: 035 / 641 4068 a ďalšie telefónne…

Zobraziť detail

Zmena úradných hodín od 18.10.2021

ÚRADNÉ HODINY

Účinnosť: od 18.10.2021

Deň

Úradné hodiny

Pondelok

8:00 – 12:00

U…

Zobraziť detail

Podmienky vstupu do ZSS a podmienky uskutočnenia návštev od 26.5.2021

Návštevy budú od 26.5.2021 umožnené u všetkých našich obyvateľov. 

Osoby vstupujúce do priestorov ZSS sa však musia preukázať:

  1. potvrdením o…
Zobraziť detail

Aktuálne informácie k návštevám v ZSS

Okres Nové Zámky sa nachádza podľa platného covid automatu od 17.5.2021 v I. stupni varovania. V tomto stupni sú určené podmienky pre vstup do…

Zobraziť detail

Finančný dar od PrivatBanky Slovensko

Veľmi pekne ďakujeme vedeniu a zamestnancom PrivatBanky Slovensko za finančný dar vo výške 1000 EUR pre účely našich obyvateľov. Čoskoro budeme…

Zobraziť detail