Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Oznamy a novinky

Verejné obstarávanie - Správa, oprava a údržba počítačov

Verejné obstarávanie / PROFIL

 

„VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky je v zmysle § 7 ods.1 písm. d) zákona č.343/2015 Z.z. o…

Zobraziť detail

Láska a jej podoby

Svätý Valentine (Valentín) bol patrónom zamilovaných, ale aj duševne chorých a chorých trpiacich epilepsiou. V anglosaských krajinách na deň Valentína…

Zobraziť detail

Covid-automat

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb sa riadi platným Covid-autom. Dokument riadi aj určité procesy v rámci zariadení sociálnych služieb,…

Zobraziť detail

Od 15.02.2021 spúšťame pilotnú prevádzku poskytovania sociálneho poradenstva

Od 15.02.2021 spúšťame pilotnú prevádzku poskytovania sociálneho poradenstva v zmysle § 19 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách cez aplikáciu…

Zobraziť detail

Začalo očkovanie prijímateľov v našom zariadení

Na základe požiadavky, ktorá bola zaslaná na Ministerstvo zdravotníctva SR, bol do nášho zariadenia vyslaný očkovací tím, aby začal s očkovaním…

Zobraziť detail

Harmonogram návštevy odo dňa 21. decembra 2020

Podmienky uskutočňovaných návštev príbuznými v priestoroch „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky od 21.12.2020
Usmernenie vydané dňa…

Zobraziť detail

Aktuálne informácie k celoplošnému testovaniu

V uplynulom týždni prebehlo v našom zariadení ďalšie kolo celoplošného pretestovania. Všetci obyvatelia sú toho času negatívni. Ako však zo skúseností…

Zobraziť detail