035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom
 

„VEK NÁDEJE“, zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky uzatvorilo dňa 5. augusta 2016 dohodu o spolupráci so zaradeniami v pôsobnosti Komárňansko-ostrihomskej župy v Maďarsku. Na základe podpísaného dokumentu je ambíciou oboch zúčastnených strán podieľať sa na rozvoji sociálnych služieb vo svojich zariadeniach. Prostredníctvom výmenných programov a iných spoločných aktivít prispieť k napĺňaniu cieľov vytvoreného partnerstva

               
Dohodu o vzájomnej spolupráci zo dňa 5.augusta 2016