Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zástupca PSS za Blok „A“

pán Jozef Naď
 

Zástupca PSS za Blok „B“

pani MUDr. Mária Ághová
pani Mária Aghová

Zástupca PSS za Blok „B“

pán František Druga
 

Ďalší členovia

 

pani Mgr. Erika Gajdošíková
vedúca Zdravotného úseku Šoltésovej ZSS

pani Mgr. Miriam Hoppanová
vedúca Zdravotného úseku Tatranská ZSS

pani Gabriela Ondrušková
vedúca Stravovacieho úseku ZSS

pani Ing. Rozália Aranka Pecze
vedúca oddelenia liečebnej výživy a stravovania FNsP