035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

V zariadení „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb pôsobí Stravovacia komisia v zložení:

Zástupca PSS za Blok „A“

pán Jozef Naď

Zástupca PSS za Blok „B“

pani MUDr. Mária Ághová
pani Mária Aghová

Zástupca PSS za Blok „B“

pán František Druga

        Ďalší členovia

pani Mgr. Erika Gajdošíková
vedúca Zdravotného úseku Šoltésovej ZSS

pani Mgr. Miriam Hoppanová
vedúca Zdravotného úseku Tatranská ZSS

pani Gabriela Ondrušková
vedúca Stravovacieho úseku ZSS

pani Ing. Rozália Aranka Pecze
vedúca oddelenia liečebnej výživy a stravovania FNsP

Stravovacia komisia sa schádza pravidelne minimálne jedenkrát za mesiac.