Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zákazky s nízkou hodnotou - rok 2020