Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Vybavovanie sťažností a podnetov