035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

V zariadení „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky pôsobí od septembra 2016 Výbor obyvateľov v zložení:

Zástupca PSS za Blok „A“

pani Marta Birčáková

Zástupca PSS za Blok „B“

pani Ema Kaplanová

Zástupca PSS za Blok „B“

pani Emília Krúteková

Výbor obyvateľov sa schádza pravidelne, minimálne jedenkrát za mesiac.