Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

INFO O ZAMESTNANCOCH NA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOCH

Zoznam zamestnancov na jednotlivých úsekoch

ÚSEK RIADITEĽA
- Mária Barkocziová
- Mgr. Stela Galgócziová
- Magdaléna Tóthová

ÚSEK RIADITEĽA
- Mária Barkocziová
- Mgr. Stela Galgócziová
- Magdaléna Tóthová

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
- Ing. Natália Chabanová
- Peter Rácek
- Renata Ambrózaiová


VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2017

FEBRUÁR 2017
1. Info zákon v praxi (Povinné zverejňovanie a poskytovanie informácií) - 2 zamestnanci
2. Sociálne služby ako verejný záujem (Konferencia) - 1 zamestnanec

MAREC 2017
1. Základy modulu Sociálna časť v IS CYGNUS - 4 zamestnanci
2. Ako si čo najdlhšie udržať kognitívne schopnosti (odborný seminár) - 8 zamestnanci
3. Novela zákona o sociálnych službách - 4 zamestnanci
4. Ako správne viesť sociálnu dokumentáciu v IS CYGNUS  - 4 zamestnanci
5. Ako si nastaviť procesy VO so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou - 1 zamestnanec
6. Zmeny vo VO potravín - uprednostňovanie kvality potravín - 1 zamestnanec
7. Využitie IS CYGNUS v stravovacej prevádzke - 1 zamestnanec
8. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2017 - 1 zamestnanec

APRÍL 2017
1. Vedenie a riadenie ľudí - 1 zamestnanec

MÁJ 2017 
1. Zákon č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 1 zamestnanec

JÚN 2017
1. Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2017 - 1 zamestnanec
2. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ZSS s medzinárodnou účasťou - 1 zamestnanec
3. Vybrané state z účtovníctva verejného sektora - 1 zamestnanec

SEPTEMBER 2017
1. IX. medzinárodná vedecká konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe ACH" - 4 zamestnanci
2. VI. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť pacienta - bezpečnosť zdravotníckeho zamestnanca" - 3 zamestnanci