035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie faktúr za rok 2014:

Dobropisy prijaté od č.1 po č.4 t.j. od 03.01.2014 do 20.01.2014
Faktúry od č.1 po č.55 t.j. od 02.01.2014 do 21.01.2014
Faktúry od č.56 po č.202 t.j. od 02.01.2014 do 28.02.2014
Dobropisy prijaté od č.5 po č.5 t.j. od 07.03.2014 do 07.03.2014
Faktúry od č.203 po č.301 t.j. od 03.03.2014 do 31.03.2014
Faktúry od č.302 po č.343 t.j. od 01.04.2014 do 14.04.2014
Faktúry od č.344 po č.401 t.j. od 14.04.2014 do 30.04.2014
Faktúry od č.402 po č.439 t.j. od 02.05.2014 do 14.05.2015
Faktúry od č.440 po č.492 t.j. od 14.05.2014 do 30.05.2014
Dobropisy prijaté od č. 6 po č. 6 t.j. od 09.06.2014 do 09.06.2014
Faktúry od č.493 po č.542 t.j. od 02.06.2014 do 13.06.2014
Faktúry od č.543 po č.568 t.j. od 16.06.2014 do 23.06.2014
Faktúry od č.569 po č.601 t.j. od 24.06.2014 do 30.06.2014
Faktúry od č.602 po č.646 t.j. od 01.07.2014 do 15.07.2014
Faktúry od č.647 po č.698 t.j. od 16.07.2014 do 31.07.2014
Faktúry od č.699 po č.751 t.j. od 01.08.2014 do 15.08.2014
Faktúry od č.752 po č.787 t.j. od 18.08.2014 do 28.08.2014
Dobropisy prijaté od č. 7 po č. 8 t.j. od 28.08.2014 do 28.08.2014
Faktúry od č.788 po č.828 t.j. od 02.09.2014 do 13.09.2014
Faktúry od č.829 po č.888 t.j. od 16.09.2014 do 30.09.2014
Dobropisy prijaté od č.9 po č.9 t.j. od 30.09.2014 do 30.09.2014
Faktúry od č. 889 po č. 942 t.j. od 01.10.2014 do 15.10.2014
Faktúry od č. 943 po č. 993 t.j. od 16.10.2014 do 31.10.2014
Dobropisy prijaté od č.10 po č.10 t.j. od 31.10.2014 do 31.10.2014
Faktúry od č.994 po č.1036 t.j. od 03.11.2014 do 14.11.2014
Faktúry od č.1037 po č.1089 t.j. od 18.11.2014 do 28.11.2014
Dobropisy prijaté od č.11 po č.11 t.j. od 08.12.2014 do 08.12.2014
Faktúry od č.1090 po č.1184 t.j. od 01.12.2014 do 15.12.2014
Faktúry od č.1185 po č.1260 t.j. od 16.12.2014 do 31.12.2014
Dobropisy prijaté od č.12 po č.15 t.j. od 31.12.2014 do 31.12.2014