035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie faktúr za rok 2015:

Faktúry od č.1 po č.32 t.j. od 02.01.2015 do 15.01.2015
Faktúry od č.33 po č. 69 t.j. od 16.01.2015 do 30.01.2015
Faktúry od č.70 po č.120 t.j. od 02.02.2015 do 13.02.2015
Faktúry od č.121 po č.153 t.j. od 16.02.2015 do 27.02.2015
Faktúry od č.154 po č.201 t.j. od 02.03.2015 do 12.03.2015
Dobropisy prijaté od č.3001 po č.3002 t.j. od 04.03.2015 do 12.03.2015
Faktúry od č.202 po č.250 t.j. od 16.03.2015 do 31.03.2015
Faktúry od č.251 po č.280 t.j. od 01.04.2015 do 14.04.2015
Dobropisy prijaté od č.3003 po č. 3003 t.j. od 20.04.2015 do 20.04.2015
Faktúry od č.281 po č.347 t.j. od 16.04.2015 do 30.04.2015
Faktúry od č.348 po č.365 t.j. od 04.05.2015 do 11.05.2015
Faktúry od č.366 po č.434 t.j. od 18.05.2015 do 29.05.2015
Faktúry od č.435 po č.489 t.j. od 01.06.2015 do 15.06.2015
Faktúry od č.490 po č.529 t.j. od 16.06.2015 do 30.06.2015
Faktúry od č.530 po č.562 t.j. od 01.07.2015 do 13.07.2015
Dobropisy prijaté od č.3004 po č.3004 t.j. od 16.07.2015 do 16.07.2015
Faktúry od č.563 po č.602 t.j. od 20.07.2015 do 31.07.2015
Faktúry od č.603 po č.642 t.j. od 03.08.2015 do 13.08.2015
Dobropisy prijaté od č.3005 po č.3008 t.j. od 17.08.2015 do 17.08.2015
Faktúry od č.643 po č.678 t.j. od 17.08.2015 do 31.08.2015
Dobropisy prijaté od č.3009 po č.3009 t.j. od 14.09.2015 do 14.09.2015
Faktúry od č.679 po č.717 t.j. od 02.09.2015 do 14.09.2015
Faktúry od č.718 po č.752 t.j. od 17.09.2015 do 28.09.2015
Faktúry od č.753 po č.794 t.j. od 01.10.2015 do 19.10.2015
Faktúry od č.795 po č.845 t.j. od 19.10.2015 do 30.10.2015
Faktúry od č.846 po č.881 t.j. od 02.11.2015 do 13.11.2015
Faktúry od č.882 po č.944 t.j. od 16.11.2015 do 30.11.2015
Faktúry od č. 945 po č.1001 t.j. od 01.12.2015 do 15.12.2015
Dobropisy prijaté od č.3010 po č.3010 t.j. od 15.12.2015 do 15.12.2015
Faktúry od č.1002 po č.1100 t.j. od 16.12.2015 do 31.12.2015