035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie faktúr za rok 2016:

Faktúry od č. 1 po č. 20 t.j. od 05.01.2016 do 19.01.2016
Dobropisy prijaté od č.3001 po č.3002 t.j. od 18.01.2016 do 18.01.2016
Faktúry od č. 21 po č. 45 t.j. od 20.01.2016 do 29.01.2016
Dobropisy prijaté od č.3003 po č.3003 t.j. od 08.02.2016 do 08.02.2016
Faktúry od č. 46 po č. 82 t.j. od 01.02.2016 do 15.02.2016
Faktúry od č. 83 po č.119 t.j. od 19.02.2016 do 29.02.2016
Faktúry od č.120 po č.155 t.j. od 01.03.2016 do 14.03.2016
Dobropisy prijaté od č.3004 po č.3005 t.j. od 15.03.2016 do 15.03.2016
Faktúry od č.156 po č.207 t.j. od 16.03.2016 do 30.03.2016
Faktúry od č.208 po č.251 t.j. od 01.04.2016 do 15.04.2016
Faktúry od č.252 po č.308 t.j. od 18.04.2016 do 29.04.2016
Faktúry od č.309 po č.353 t.j. od 04.05.2016 do 13.05.2016
Faktúry od č.354 po č.396 t.j. od 16.05.2016 do 30.05.2016
Faktúry od č.397 po č.432 t.j. od 06.06.2016 do 10.06.2016
Faktúry od č.433 po č.500 t.j. od 17.06.2016 do 30.06.2016
Faktúry od č.501 po č.528 t.j. od 04.07.2016 do 19.07.2016
Faktúry od č.529 po č.559 t.j. od 20.07.2016 do 28.07.2016
Faktúry od č.560 po č.594 t.j. od 03.08.2016 do 15.08.2016
Faktúry od č.595 po č.617 t.j. od 16.08.2016 do 31.08.2016
Faktúry od č.618 po č.639 t.j. od 02.09.2016 do 14.09.2016
Faktúry od č.640 po č.706 t.j. od 19.09.2016 do 30.09.2016
Faktúry od č.707 po č.728 t.j. od 01.10.2016 do 14.10.2016
Faktúry od č.729 po č.772 t.j. od 17.10.2016 do 31.10.2016
Faktúry od č.773 po č.799 t.j. od 01.11.2016 do 11.11.2016
Faktúry od č.800 po č.835 t.j. od 12.11.2016 do 30.11.2016
Faktúry od č.836 po č.891 t.j. od 01.12.2016 do 16.12.2016
Faktúry od č.892 po č.970 t.j. od 17.12.2016 do 31.12.2016
Dobropisy prijaté od č.3006 po č.3006 t.j. od 21.12.2016 do 21.12.2016