035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie objednávok za rok 2015:

Objednávky od č.1 po č.2 t.j. od 16.01.2015 do 16.01.2015
Objednávky od č.3 po č.8 t.j. od 28.01.2015 do 30.01.2015
Objednávky od č.9 po č.10 t.j.od 04.02.2015 do 04.02.2015
Objednávky od č.11 po č.17 t.j. od 17.02.2015 do 17.02.2015
Objednávky od č.18 po č.25 t.j. od 02.03.2015 do 09.03.2015
Objednávky od č.26 po č.29 t.j. od 12.03.2015 do 16.03.2015
Objednávky od č.30 po č.32 t.j. od 23.03.2015 do 31.03.2015
Objednávky od č.33 po č.33 t.j. od 09.04.2015 do 09.04.2015
Objednávky od č.34 po č. 48 t.j.od 15.04.2015 do 24.04.2015
Objednávky od č.49 po č.56 t.j. od 04.05.2015 do 11.05.2015
Objednávky od č.57 po č.65 t.j. od 18.05.2015 do 22.05.2015
Objednávky od č.66 po č.85 t.j. od 08.06.2015 do 15.06.2015
Objednávky od č.86 po č.88 t.j. od 22.06.2015 do 01.07.2015
Objednávky od č.89 po č.96 t.j. od 10.07.2015 do 20.07.2015
Objednávky od č.97 po č.105 t.j. od 21.07.2015 do 22.07.2015
Objednávky od č.106 po č.109 t.j. od 24.07.2015 do 30.07.2015
Objednávky od č.110 po č.122 t.j. od 03.08.2015 do 10.08.2015
Objednávky od č.123 po č.126 t.j. od 25.08.2015 do 28.08.2015
Objednávky od č.127 po č.153 t.j. od 02.09.2015 do 16.09.2015
Objednávky od č.154 po č.159 t.j. od 17.09.2015 do 30.09.2015
Objednávky od č.160 po č.176 t.j. od 01.10.2015 do 08.10.2015
Objednávky od č.177 po č.187 t.j. od 12.10.2015 do 19.10.2015
Objednávky od č.188 po č.195 t.j. od 28.10.2015 do 30.10.2015
Objednávky od č.196 po č.213 t.j. od 02.11.2015 do 13.11.2015
Objednávky od č.214 po č.254 t.j. od 16.11.2015 do 01.12.2015
Objednávky od č.255 po č.266 t.j. od 02.12.2015 do 15.12.2015
Objednávky od č.267 po č.289 t.j. od 16.12.2015 do 23.12.2015