035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie objednávok za rok 2016:

Objednávky od č. 1 po č. 9 t.j. od 04.01.2016 do 08.01.2016
Objednávky od č.10 po č.14 t.j. od 15.01.2016 do 18.01.2016
Objednávky od č.15 po č.23 t.j. od 20.01.2016 do 29.01.2016
Objednávky od č.24 po č.34 t.j.od 01.02.2016 do 10.02.2016
Objednávky od č.35 po č.45 t.j. od 15.02.2016 do 25.02.2016
Objednávky od č.46 po č.54 t.j. od 01.03.2016 do 09.03.2016
Objednávky od č.55 po č.67 t.j. od 14.03.2016 do 23.03.2016
Objednávky od č.68 po č.75 t.j. od 28.03.2016 do 30.03.2016
Objednávky od č.76 po č.85 t.j. od 01.04.2016 do 08.04.2016
Objednávky od č.86 po č.111 t.j. od 11.04.2016 do 13.04.2016
Objednávky od č.112 po č.129 t.j.od 21.04.2016 do 29.04.2016
Objednávky od č.130 po č.137 t.j.od 02.05.2016 do 10.05.2016
Objednávky od č.138 po č.148 t.j.od 13.05.2016 do 20.05.2016
Objednávky od č.149 po č.164 t.j.od 23.05.2016 do 31.05.2016
Objednávky od č.165 po č.192 t.j.od 02.06.2016 do 10.06.2016
Objednávky od č.193 po č.197 t.j.od 14.06.2016 do 14.06.2016
Objednávky od č.198 po č.206 t.j.od 30.06.2016 do 08.07.2016
Objednávky od č.207 po č.216 t.j.od 12.07.2016 do 22.07.2016
Objednávky od č.217 po č.221 t.j.od 25.07.2016 do 29.07.2016
Objednávky od č.222 po č.236 t.j.od 01.08.2016 do 10.08.2016
Objednávky od č.237 po č.246 t.j.od 12.08.2016 do 22.08.2016
Objednávky od č.247 po č.259 t.j.od 30.08.2016 do 09.09.2016
Objednávky od č.260 po č.272 t.j.od 12.09.2016 do 22.09.2016
Objednávky od č.273 po č.286 t.j.od 23.09.2016 do 30.09.2016
Objednávky od č.287 po č.292 t.j. od 03.10.2016 do 11.10.2016
Objednávky od č.293 po č.299 t.j. od 16.10.2016 do 20.10.2016
Objednávky od č.300 po č.310 t.j. od 24.10.2016 do 31.10.2016
Objednávky od č.311 po č.329 t.j. od 02.11.2016 do 11.11.2016
Objednávky od č.330 po č.337 t.j. od 15.11.2016 do 24.11.2016
Objednávky od č.338 po č.346 t.j. od 25.11.2016 do 30.11.2016
Objednávky od č.347 po č.356 t.j. od 01.12.2016 do 09.12.2016
Objednávky od č.357 po č.364 t.j. od 14.12.2016 do 23.12.2016