035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie objednávok za rok 2017:

Objednávky od č.1 po č.6 t.j. od 05.01.2017 do 09.01.2017
Objednávky od č.7 po č.12 t. j. od 17.01.2017 do 24.01.2017
Objednávky od č. 13 po č. 23 t. j. od 30.01.2017 do 10.02.2017
Objednávky od č. 24 po č. 34 t. j. od 13.02.2017 do 21.02.2017
Objednávky od č. 35 po č. 40 t. j. od 15.03.2017 do 24.03.2017
Objednávky od č.41 po č.46 t.j. od 04.04.2017 do 10.04.2017
Objednávky od č. 47 po č. 49 t. j. od 21.04.2017 do 28.04.2017
objednávky od č.50 po č.61 t. j. od 02.05.2017 do 12.05.2017
Objednávky od č. 62 po č. 72 t. j. od 15.05.2017 do 26.05.2017
Objednávky od č. 73 po č. 83 t. j. od 29.05.2017 do 07.06.2017
Objednávky od č. 84 po č. 90 t. j. od 12.06.2017 do 23.06.2017
objednávky od č.91 po č.96 t. j. od 28.06.2017 do 30.06.2017
Objednávky od č. 97 po č. 100 t. j. od 03.07.2017 do 13.07.2017
Objednávky od č. 101 po č. 107 t. j. od 19.07.2017 do 31.07.2017
Objednávky od č. 108 po č. 112 t. j. od 02.08.2017 do 09.08.2017
Objednávky od č. 113 po č. 122 t. j. od 16.08.2017 do 18.08.2017
Objednávky od č. 123 po č. 130 t. j. od 24.08.2017 do 30.08.2017
Objednávky od č. 131 po č. 143 t. j. od 04.09.2017 do 13.09.2017
Objednávky od č. 144 po č. 148 t. j. od 18.09.2017 do 28.09.2017
Objednávky od č. 149 po č. 157 t. j. od 03.10.2017 do 13.10.2017
Objednávky od č. 158 po č. 169 t. j. od 16.10.2017 do 20.10.2017
Objednávky od č. 170 po č. 174 t. j. od 25.10.2017 do 31.10.2017
Objednávky od č. 175 po č. 183 t. j. od 06.11.2017 do 08.11.2017
Objednávky od č. 184 po č. 196 t. j. od 13.11.2017 do 15.11.2017
Objednávky od č. 197 po č. 211 t. j. od 20.11.2017 do 24.11.2017
Objednávky od č. 212 po č. 219 t. j. od 27.11.2017 do 29.11.2017
Objednávky od č. 220 po č. 231 t. j. od 01.12.2017 do 06.12.2017
Objednávky od č. 232 po č. 241 t. j. od 11.12.2017 do 15.12.2017
Objednávky od č. 242 po č. 246 t. j. od 19.12.2017 do 27.12.2017