035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie objednávok za rok 2018:

Objednávky od č.1 po č.6 t.j. od 05.01.2018 do 09.01.2018
Objednávky od č.7 po č.12 t. j. od 17.01.2018 do 24.01.2018
Objednávky od č. 13 po č. 23 t. j. od 30.01.2018 do 10.02.2018
Objednávky od č. 24 po č. 34 t. j. od 13.02.2018 do 21.02.2018
Objednávky od č. 35 po č. 40 t. j. od 15.03.2018 do 24.03.2018
Objednávky od č.41 po č.46 t.j. od 04.04.2018 do 10.04.2018
Objednávky od č. 47 po č. 49 t. j. od 21.04.2018 do 28.04.2018
objednávky od č.50 po č.61 t. j. od 02.05.2018 do 12.05.2018
Objednávky od č. 62 po č. 72 t. j. od 15.05.2018 do 26.05.2018
Objednávky od č. 73 po č. 83 t. j. od 29.05.2018 do 07.06.2018
Objednávky od č. 84 po č. 90 t. j. od 12.06.2018 do 23.06.2018
objednávky od č.91 po č.96 t. j. od 28.06.2018 do 30.06.2018
Objednávky od č. 97 po č. 100 t. j. od 03.07.2018 do 13.07.2018
Objednávky od č. 101 po č. 107 t. j. od 19.07.2018 do 31.07.2018
Objednávky od č. 108 po č. 112 t. j. od 02.08.2018 do 09.08.2018
Objednávky od č. 113 po č. 122 t. j. od 16.08.2018 do 18.08.2018
Objednávky od č. 123 po č. 130 t. j. od 24.08.2018 do 30.08.2018
Objednávky od č. 131 po č. 143 t. j. od 04.09.2018 do 13.09.2018
Objednávky od č. 144 po č. 148 t. j. od 18.09.2018 do 28.09.2018
Objednávky od č. 149 po č. 157 t. j. od 03.10.2018 do 13.10.2018
Objednávky od č. 158 po č. 169 t. j. od 16.10.2018 do 20.10.2018
Objednávky od č. 170 po č. 174 t. j. od 25.10.2018 do 31.10.2018
Objednávky od č. 175 po č. 183 t. j. od 06.11.2018 do 08.11.2018
Objednávky od č. 184 po č. 196 t. j. od 13.11.2018 do 15.11.2018
Objednávky od č. 197 po č. 211 t. j. od 20.11.2018 do 24.11.2018
Objednávky od č. 212 po č. 219 t. j. od 27.11.2018 do 29.11.2018
Objednávky od č. 220 po č. 231 t. j. od 01.12.2018 do 06.12.2018
Objednávky od č. 232 po č. 241 t. j. od 11.12.2018 do 15.12.2018
Objednávky od č. 242 po č. 246 t. j. od 19.12.2018 do 27.12.2018