035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2012:

Príloha č.1 zmluvy o dodávke a odbere tepla č.J30S5/DPD/2006
Dodatok č. 1-2012 k zmluve číslo 2005SA164
Dodatok č. 1-2012 k zmluve číslo 2008KU164
Zmluva o dielo - COOP Servis, s.r.o. Vykonávanie opráv veľkokuchynských a chladiarenských zariadení
Zmluva o spolupráci pri praktickej výuke a odbornej stáži - praxi - BM WORK AGENCY, s.r.o., Kuzmányho 717/7, 911 01 Trenčín.
Dodatok Ponuka E. Výhoda - ZSE Energia, a.s.
Rámcová zmluva - MABONEX Slovakia, s.r.o. Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová zmluva - MABONEX Slovakia, s.r.o. Potraviny
Rámcová zmluva - SNIEŽIK, Mrazené výrobky
Darovacia zmluva - Maliarstvo Lačný
Rámcová zmluva VO - 1/2012 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby
Dodatok k rámcovej zmluve - MABONEX Slovakia, s.r.o. Mlieko a mlliečne výrobky
Rámcová zmluva VO - 2/2012 ELIM-ELEKTRO, s.r.o. Elektro-inštalačný-spojovací materiál
Darovacia zmluva - SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Rámcová zmluva VO - 3/2012 REKORD, Ing. Július Szlávik, Železiarsky a všeobecný materiál
Rámcová kúpna zmluva č. 212/300/12 KTI-PROGRESS, s.r.o. Inštalačný a spojovací materiál
Dohoda o cene - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o vyhotovení hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním - BEMIA plus, s.r.o.
Zmluva o dielo - BEMIA plus, s.r.o., Zabezpečenie odvozu a zneškodnenie nebezpečných odpadov
Komisionárska zmluva - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Rámcová zmluva VO - 5/2012 MEZOLIFT, s.r.o. Oprava a údržba výťahov
Rámcová zmluva - Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Ovocie a zelenina
Zmluva o dielo č. 213/2012 - Brantner Nové Zámky, s.r.o. Zabezpečenie prepravy a zneškodnenie ostatného odpadu
Rámcová zmluva VO - 7/2012 REGAL-R, s.r.o. Výpočtová technika, údržba a servis výpočtovej techniky
Zmluva o uverejnení inzercie-M E D I A T E L, spol.s r.o.
Darovacia zmluva: SCA Hygiene Products Slovakia,s.r.o.
Kúpna zmluva č.14/11/2012 na dodávku zákuskov: Cukráreň Bonita
Zmluva na dodanie tovaru - LEON global s.r.o.
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - POZANA MASO s.r.o.
Zmluva o dielo č.14/12/2012: Besta cleaning Stanislav Békešský
Zmluva - Firmdatabaze s.r.o.
Cena vodného a stočného č.1107/2012 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.