035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2013:

Rámcová zmluva na dodanie tovaru - INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen
Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní opatrovateľskej praxe - Slovenský Červený kríž Územný spolok Nové Zámky, Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - GTN s.r.o., Nové Zámky
Rámcová zmluva na dodanie služby : Roman Takács- ERdiRT
Zmluva o dielo - COOP Servis, spol. s r.o.
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č.J30S5/DPD/2006
Kúpna zmluva na dodávku kľúčovej služby - SIGNAL RMK, s.r.o.
Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č.46028112
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová kúpna zmluva č.001/2013 Inštalačný a spojovací materiál
Darovacia zmluva
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Domáce potreby
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Potraviny
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Maliarske potreby
Licenčná zmluva
Darovacia zmluva - SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu - V a V Akademy - ZS s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
Darovacia zmluva č.09042013 - BM WORK AGENCY, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A1813384
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A6970812
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - INTA, s.r.o.
Dohoda o cene - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Zmluva o bezplatnom prenájme techniky - ORTHOPHARM s.r.o.
Dodatok č.1 k zmluve č.52 E,P/2006
Darovacia zmluva
Dodatok č.3 k poistnej zmluve číslo.080-2008.543
Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi - Peter Kecskés - REGAL-R
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - IK PYRO s.r.o.
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - ARAS NITRA
Darovacia zmluva
Zmluva o dielo č.2/2013
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov - Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre
Zmluva o uverejnení inzercie - MEDIATEL, spol. s r.o.
Zmluva na dodanie tovaru - chlieb a pekárenské výrobky
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania - Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva na dodanie tovaru - LASER servis spol. s r.o.
Zmluva na dodanie služby - Peter Kecskés - REGAL-R
Zmluva na dodanie tovaru - REHATEAM s.r.o., Bratislava
Zmluva o dielo č.3-2013-tnTEL s.r.o., Trenčín
Zmluva na dodanie tovaru - SINAKO s.r.o., Banská Bystrica
Zmluva na dodanie tovaru - Cukráreň SAMBA, Komoča
Zmluva na dodanie tovaru - Katarína Kováčová
Zmluva na dodanie tovaru- MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Darovacia zmluva č.: OK 21-23/22/07/2013-16/10/2013 OZ TOLAMIR
Príloha č.1 k zmluve č.J30S5/DPD/2006 - Bytkomfort s.r.o.
Zmluva o vykonaní epidemiologickej štúdie- Bayer spol. s r.o.
Darovacia zmluva č.06122013
Zmluva na dodanie tovaru - Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX
Zmluva na dodanie tovaru - Katarína Gregušová In Interiér
Zmluva na dodanie tovaru - REHATEAM s.r.o., Bratislava
Zmluva na dodanie tovaru - Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok