035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2014:

Zmluva na dodanie tovaru - REHATEAM s.r.o., Bratislava
Zmluva na dodanie tovaru - Bc. Mária Žemberová - Marimpex
Zmluva o dielo č.4-2013 SOMI Systems, a.s. Banská Bystrica
Dohoda o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností - Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č. 46000314
Darovacia zmluva
Zmluva na dodanie tovaru - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Zmluva na dodanie tovaru - Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN
Zmluva na dodanie tovaru - POZANA MASO s.r.o., Zvolen
Zmluva na dodanie tovaru - MSM Slovakia s.r.o., Holíč
Zmluva na dodanie tovaru - Katarína Kováčová, Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - GALACOLOR s.r.o., Trnava
Zmluva na dodanie tovaru- RM-Gastro JAZ s.r.o.
Darovacia zmluva- Mária Košíková, Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru- ELIM-ELEKTRO, spol. s r.o.
Zmluva na dodanie tovaru - SHS Building s.r.o., Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - KOVOTYP s.r.o., Bratislava
Zmluva na dodanie služby - MEZOLIFT s.r.o., Dunajská Streda
Zmluva na dodanie tovaru - Miloš Racko Stavebniny L M
Zmluva na dodanie tovaru - Bohuš Šesták s.r.o.
Dohoda o cene - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dohoda o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností - Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - KTI - Progress, spol. s r.o.
Zmluva o poskytnutí finančného grantu - Nadácia MEMORY
Poistná zmluva číslo:080-2008.543 dodatok č.4 - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Darovacia zmluva č.06052014- BM WORK AGENCY, s.r.o.
Darovacia zmluva - SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien
Zmluva na dodanie tovaru - Peter Kecskés - REGAL-R
Zmluva na dodanie tovaru - STARBEC s.r.o., Tvrdošovce
Zmluva o bezplatnom prenájme prístroja - MSM Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2014/0501/1002
Zmluva na dodanie tovaru-Ing.Július Szlávik-REKORD
Dohoda č.70/§10/2014
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,811 05 Bratislava
Darovacia zmluva-Danica Mikušová, Nové Zámky
Zmluva o dielo č.1/2014 - Oskár Štaubert, Nové Zámky
Darovacia zmluva č.07082014 - BM WORK AGENCY, s.r.o. Trenčín
Zmluva na dodanie tovaru - GASTRO-HAAL s.r.o., Nové Zámky
Zmluva o nájme a údržbe PbX - Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva na dodanie tovaru - GASTRO-HAAL s.r.o., Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - GASTRO-HAAL s.r.o., Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - GASTRO-HAAL s.r.o., Nové Zámky
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva na dodanie tovaru - GASTRO-HAAL s.r.o., Nové Zámky
Darovacia zmluva č.05092014 - BM WORK AGENCY, s.r.o.
Zmluva na dodanie tovaru - STAVEKO s.r.o., Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o.
Zmluva na dodanie tovaru - DIEGO Nové Zámky s.r.o.
Zmluva na dodanie tovaru - ELEKTRO KLIMA RK, s.r.o., Nové Zámky
Poistná zmluva číslo:080-2008.543 dodatok č.5 - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Zmluva o dielo č.2/2014 ERdiRT- Roman Takács, Nové Zámky
Zmluva na dodanie služby - VERITY Computer s.r.o., Komárno
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov- VERITY Computer s.r.o., Komárno
Zmluva o dielo č.3/2014 - ROLLUX s.r.o., Nové Zámky
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva na dodanie tovaru - GASTRO-HAAL s.r.o., Nové Zámky
Zmluva o uverejnení firmy - MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.
Zmluva na dodanie tovaru - CLEANING spol. s r.o.
Darovacia zmluva č.03112014-BM WORK AGENCY, s.r.o. Trenčín
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č.J30S5/DPD/2006
Zmluva na dodanie tovaru - SINAKO SK s.r.o., Banská Bystrica
Zmluva na dodanie tovaru - LINTEX Lindák Ľubomír, Revúca
Zmluva na dodanie tovaru - TORBIA s.r.o., Trenčianská Teplá
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č.J30S5/DPD/2006 upravujúci Prílohu č.1 zmluvy na december 2014 - Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - Arpád Szabó, Komoča
Kúpna zmluva - ZELKOV s.r.o., Nové Zámky
Darovacia zmluva č.43747-4/2014 - NZ-Sociálna poisťovňa
Zmluva na dodanie tovaru - H a S Nitra, spol. s r.o. Nitra
Zmluva na dodanie tovaru - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.,
DOHODA č.153/§10/2014 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Zmluva o dielo č.5/2014 - ROLLUX s.r.o., Nové Zámky
Zmluva o dielo č.6/2014 - ROLLUX s.r.o., Nové Zámky
Zmluva o dielo č.7/2014 na opravu a revíziu výťahov - ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA Štefan Brindza, Hlboká 57, 949 01 Nitra
Zmluva na dodanie tovaru - pracovný odev a pracovná obuv - MEDIC- DRESS s.r.o., Žabinská 2/2081, 911 01 Trenčín
Zmluva o dielo č.8/2014 na dodanie a montáž okien - ROLLUX s.r.o., Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky
Príloha č.1 k zmluve č. J30S5/DPD/2006 - Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky
Zmluva č.PZS 1/2014 na poskytovanie služieb pre zabezpečenie vykonávania niektorých činností PZS (pracovnej zdravotnej služby) dodávateľským spôsobom pre zamestnancov zaradených do kategórií 1 a 2 - IK PYRO s.r.o., Nové Zámky
Zmluva č.49/2014 o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby - IK PYRO s.r.o. Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - Chlieb a pekárenské výrobky - Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zmluva na dodanie tovaru - Mrazené výrobky - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Zmluva na dodanie tovaru - Ovocie a zelenina - Riana Fruit s.r.o., M. R. Štefánika 9, 940 01 Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - Mäso a mäsové výrobky - POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen
Zmluva na dodanie tovaru - Rukavice nitrilové - MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč
Zmluva na dodanie tovaru - Kancelárske potreby - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Zmluva na dodanie tovaru - Maliarske potreby - ODEZA s.r.o., Viničná 2/A, 940 01 Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - Elektro -inštalačný-spojovací materiál - ELIM- Elektro s.r.o., Gúgska ul.47, 940 01 Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - Údržbársky a železiarsky materiál - Ing. Július Szlávik - REKORD, Pri Hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky
Zmluva o dielo č.2912/2014/S na vykonávanie bežných opráv, opráv väčšieho charakteru, odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok výťahov - Štefan BRINDZA ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS, Hlboká 57, 949 01 Nitra
Zmluva na dodanie tovaru - Potraviny - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Zmluva na dodanie tovaru - Inštalačný a spojovací materiál - KTI Progress, spol. s r.o., Hradná 16, 940 56 Nové Zámky
Zmluva na dodanie tovaru - Domáce potreby - Ing. Július Szlávik - REKORD, Pri Hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky