035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2019:

 

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

xxx

xxx

xxx

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti:

 

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

1/2020

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti – Mária Farkasová