Evidencia stavu dostupnosti

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb:
Stav k 22. decembru 2017 (Údaje z Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja)

Zariadenie pre seniorov: 40
Domov sociálnych služieb: 38
Špecializované zariadenie: 111
Rehabilitačné stredisko: 1

Aktuálne informácie o stave dostupnosti ZSS nájdete na webovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja 

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/evidencia-stavu-dostupnosti-zss