Zariadenie pre seniorov 22
Domov sociálnych služieb 9
Špecializované zariadenie 61

Aktualizované: 03.07.2024