Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Actimel pre všetkých obyvateľov

Pred Vianocami rozdáme vďaka pomoci sponzora spoločnosti DANONE a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, ktorej sme členom nápoje actimel (vyše 800 ks) pre všetkých našich obyvateľov 
Ďakujeme