Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Jarná brigáda 2022

Jar nás milo prekvapila pekný slnečným počasím a preto sme to využili na menšiu brigádu, do ktorej sa ochotne zapojili aj naši obyvatelia.