Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Môžeme byť hrdí na dnešnú mládež

Položíme si otázku prečo? Nedávno nás navštívili študenti 1.A triedy Strednej priemyselnej školy stavebnej s triedou pani učiteľky Mgr. Simony Havettovej, aby nám ukázali ako sa zapojili do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Srdečná vďaka za všetkých obyvateľov nielen nášho zariadenia za to krásne gesto, ktoré dokážu mladí ľudia spraviť. Vyčariť úsmev na tvári, privodiť slzy šťastia u tisícov seniorov po celom Slovensku, nielen to je cieľom tohoto projektu. Obzvlášť v tejto pandemickej dobe si ceníme to, že sa dokážeme stále spojiť pre dobrú vec. 

Všetky tieto nádherné darčekové krabice poputujú ku koordinátorom celoslovenského projektu, ktorým chceme rovnako poďakovať za prvotnú myšlienku a pretrvávajúce nadšenie, ktoré sa posúva na ďalších, ďalších a ďalších ľudí. A čo je vzácnejšie na naše deti.

Nezabúdajme, že všetci raz zostarneme, a to dobro ktoré máme v sebe od mladosti v nás zostane navždy.