Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Porcinkula 2022