Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Vianoce v našom zariadení