Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Vianočné tvorivé dielne

Usilovne pracujeme a pripravujeme sa na vianočné prezentovanie našich výrobkov v našom ZSS počas našich vianočných trhov.