035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb

Údaje v zmysle Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom

na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

Druh poskytovaných sociálnych služiebRozsah poskytovaných sociálnych služieb
Zariadenie pre seniorovpočet prijímateľov SS: 40
Domov sociálnych služiebpočet prijímateľov SS: 38
Špecializované zariadeniepočet prijímateľov SS: 111
Rehabilitačné strediskopočet prijímateľov SS: 1
SPOLUpočet prijímateľov SS: 190

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016