035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2018