Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Kontaktné informácie

VEK NÁDEJE, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Šoltésovej č. 2
940 59 Nové Zámky

035 / 6414 068

Faktúry

Zamestnanie

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok: 08:00 hod. - 12:00 hod.

Informácie sa poskytujú v bloku “C” na Tatranskej ulici č. 27, Nové Zámky (prízemie)

Akékoľvek informácie radi poskytneme aj prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu a rovnako kontaktného formuláru, ktorý nájdete na tejto podstránke.

Sekretariát riaditeľa

Ing. Peter Mészáros

riaditeľ “VEK NÁDEJE”, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Mgr. Stela Galgócziová

asistentka sociálnej práce

035 / 6414068

Informácie ohľadom poskytovania sociálnych služieb

Mgr. Stela Galgócziová

Magdaléna Tóthová

Mária Barkocziová - - info o platbách za poskytované sociálne služby

035 / 6414068

Zdravotný úsek Šoltésovej

Mgr. Erika Gajdošíková

vedúca Zdravotného úseku Šoltésovej

0918 821 709

035 / 6414068

Ambulancia - sestra v službe

0918 821 608

Zdravotný úsek Tatranská

Mgr. Miriam Hoppanová

vedúca Zdravotného úseku Tatranská

0917 940 753

035 / 6414068

Ambulancia - sestra v službe

0907 742 661

Garant pre poskytovanie sociálnych služieb

PaedDr. Andrea Tanka

Fakturačné údaje

VEK NÁDEJE, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Šoltésovej č. 2
940 59 Nové Zámky

IČO:00655341
DIČ:2021051989
IBAN:SK07 8180 0000 0070 0031 2639
Štátna pokladnica

Kontaktný formulár

Kontakt

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4