Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Kontaktné informácie

VEK NÁDEJE, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Šoltésovej č. 2
940 59 Nové Zámky

035 / 6414 068

0917 534 772

Faktúry

Zamestnanie

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok: 08:00 hod. - 14:00 hod.
Piatok: 08:00 hod. - 12:00 hod.
Obedná prestávka: 12:00 hod. - 13:00 hod.

Informácie sa poskytujú v bloku “C” na Tatranskej ulici č. 27, Nové Zámky (prízemie)

Akékoľvek informácie radi poskytneme aj prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu a rovnako kontaktného formuláru, ktorý nájdete na tejto podstránke.

Sekretariát riaditeľa

Ing. Peter Mészáros

riaditeľ “VEK NÁDEJE”, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Mgr. Stela Galgócziová

asistentka sociálnej práce

0917 534 772

035 / 6414068

Informácie ohľadom poskytovania sociálnych služieb

Mgr. Stela Galgócziová

Magdaléna Tóthová

Mária Barkocziová - - info o platbách za poskytované sociálne služby

0917 534 772

035 / 6414068

Zdravotný úsek Šoltésovej

Mgr. Erika Gajdošíková

vedúca Zdravotného úseku Šoltésovej

0918 821 709

035 / 6414068

Ambulancia - sestra v službe

0918 821 608

Zdravotný úsek Tatranská

Mgr. Miriam Hoppanová

vedúca Zdravotného úseku Tatranská

0917 940 753

035 / 6414068

Ambulancia - sestra v službe

0907 742 661

Garant pre poskytovanie sociálnych služieb

PaedDr. Andrea Tanka

Fakturačné údaje

VEK NÁDEJE, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Šoltésovej č. 2
940 59 Nové Zámky

IČO:00655341
DIČ:2021051989
IBAN:SK07 8180 0000 0070 0031 2639
Štátna pokladnica

Kontaktný formulár

Kontakt

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4