Prevádzkovateľ

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Adresa: Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky


Zastúpený: Ing. Peter Mészáros
IČO: 00655341

(ďalej len "prevádzkovateľ")

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Prehlásenie o spracovaní osobných údajovInformovanie o zodpovednej osobe